Järjestön tarkoituksena on edistää ja kehittää kuljetusalan
liittojen keskinäistä yhteistoimintaa ja tehostaa kaikin mahdollisin
tavoin niiden harjoittamaa edunvalvonta- ja sopimustoimintaa.

-----------------------------

Yhdessä

Kuljetusliitot KL ry:een kuuluvat SAK:n kuljetusalan ammattiliitot Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry ja Rautatiealan unioni RAU ry. KL ry perustettiin 24.5.2018 edistämään ja kehittämään liittojen keskinäistä yhteistoimintaa ja tehostamaan kaikin mahdollisin tavoin niiden itsenäisesti harjoittamaa edunvalvonta- ja sopimustoimintaa.

Järjestön tarkoituksena on vahvistaa liittojen välillä jo pitkään voimassa ollutta sopimusta liittojen keskinäisestä tuesta. Liitot tukevat työehtosopimuskierroksilla toisiaan siten, että kullakin liitolla on mahdollisuus saada neuvottelukierrokselta vähintään yleisen linjan mukainen työehtosopimusratkaisu.

Kuljetus- ja logistiikka-alan edunvalvoja

KL ry valvoo, kehittää ja parantaa kuljetus- ja logistiikka-aloilla työskentelevien ammatillisia, palkkauksellisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia etuja ja oikeuksia. Järjestö edistää myös kuljetus- ja logistiikka-aloilla ja niihin läheisesti liittyvillä aloilla työskentelevien ammatillista järjestäytymistä.