AKT:n Marko Piirainen SAK:hon johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n hallitus on tänään (1.3.) nimittänyt järjestön hallinto-osaston johtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi 1. huhtikuuta alkaen Marko Piiraisen (45). Hän siirtyy tehtävään Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n puheenjohtajan paikalta.

Marko Piiraisella on vankka kokemus ammattiyhdistysliikkeen edunvalvonnallisista tehtävistä. Hän on aiemmin toiminut muun muassa AKT:n talous- ja henkilöstöpäällikkönä ja työsuojelupäällikkönä (1998–2010) sekä Työväen Sivistysliitto TSL:n hallintojohtajana (2010–2012). Marraskuusta 2012 alkaen Piirainen on toiminut AKT:n puheenjohtajana.

SAK:n hallituksen ja työvaliokunnan jäsen Marko Piirainen on ollut joulukuusta 2012 alkaen.

Piiraisella on kokemusta myös kansainvälisestä edunvalvonnasta kuljetusalan pohjoismaisella (NTF), eurooppalaisella (ETF) ja globaalilla tasolla (ITF). Hän on toiminut hallituksen jäsenenä kaikissa edellä mainituissa järjestöissä.

Solidaarisuustyö on tullut Marko Piiraiselle tutuksi SASK ry:n hallituksen jäsenenä. Hän on myös suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen kuljetusalan liittojen muodostaman Kuljetusalan Ammattiliittojen Federaation KAF:n puheenjohtaja.

SAK:n hallinto-osaston tehtävänä on varmistaa hyvät toiminta- ja työskentelymahdollisuudet hallinnolle, organisaatiolle sekä henkilöstölle. Vastuualueita ovat toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta, strategisen suunnittelun organisointi, henkilöstöpolitiikka, sijoitustoiminta, talous- ja palkkahallinto, tietohallinto sekä toimistopalvelut.

– On innostavaa siirtyä töihin SAK:hon. Järjestö on rakennettu vahvalle pohjalle ja on ylivoimaisesti suurin palkansaajien edunvalvoja sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja Suomessa. Järjestössä on paljon huippuluokan asiantuntijuutta ja osaamista, Marko Piirainen toteaa.

Hän haluaa kiittää AKT:n jäseniä, ammattiosastojen aktiiveja, hallinnon jäseniä sekä liiton henkilökuntaa yhteisistä hetkistä, joita kertyi eri tehtävissä yli 20 vuotta.

– Markolla on vahva osaaminen ja tausta esimerkiksi talous- ja hallintotehtävistä, laaja yhteiskunnallinen verkosto sekä pitkä esimies- ja johtamiskokemus. Lisäksi hän vahvistaa SAK:n johtoryhmän toimialaosaamista, puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

AKT:n vt. puheenjohtajana toimii huhtikuun alusta 1.varapuheenjohtaja Pekka Lehtonen.

Lisätietoja:

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Marjo Pihlajaniemen kautta, puh. 0400 969 633
Marko Piirainen, puh. 09 6131 1200